Läheskään kaikki työnhakijat eivät omaa työnhakutaitoja, joita tarvitaan varsinkin silloin, kun lähestytään työnantajia esim. avoimilla hakemuksilla tai tiedustellaan ”piilotyöpaikkoja". Asiakasta valmennetaan haastatteluihin esimerkiksi käymällä läpi työhaastattelutilanteita, viimeistelemällä hakemuspapereita, pukeutumisessa ja itsensä esiin tuomisessa.